Over ons

De Stichting heeft zich tot doel gesteld

-Het organiseren/doen organiseren van beeldende kunst evenementen in de regio Rivierenland waarbij creatief denkers/kunstenaars in kruisbestuiving met derden (organisaties/ bedrijven/ instellingen) komen tot een nieuw proces, product of innovatie.

-De resultaten van de beeldende kunst evenementen worden gecommuniceerd met de bevolking en het onderwijs in Rivierenland in cultuureducatieve activiteiten.


Bestuurssamenstelling:

– M. van Luijn, voorzitter/penningmeester 
– M. van den Besselaar, secretaris 
– G. Spanjer, algemeen bestuurslid
– E. Wallens, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid bestuur:

– In art 2 en 3 van de Statuten is vermeld dat het bestuur onbezoldigd is.  * alleen in functie gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Initiatiefgroep

De Initiatiefgroep is in haar oorspronkelijke hoedanigheid de initiatiefnemer van de acties die hebben geleid tot de stichting BKE. De Initiatiefgroep heeft mede de aanzet gegeven tot het project Hommage Hofleverancier.

Uit de Initiatiefgroep is het bestuur van de stichting voortgekomen. De Initiatiefgroep zelf fungeert nu als een inhoudelijke en procesmatige adviesgroep voor het bestuur.

Samenstelling:
Mieke van den Besselaar kunstenaar
Herman van Burk secretariële ondersteuning
Karin Eetgerink adviseur cultuurbeleid 
Thomas van der Ham adviseur Cultuur Oost
Jan van IJzendoorn kunstenaar 
Cor Litjens kunstenaar
Gerard van Luijn ondernemer 
Michiel van Luijn ondernemer
Geors Spanjer bestuurslid
Erna aan de Stegge adviseur Cultuur Oost / tot 1 augustus

Onze leden van comite van aanbeveling mag onder de initiatiefgroep geplaatst worden.

Comité van Aanbeveling

Samenstelling:
Lid Heske Groenendaal directeur glasfabriek Metaglas
Lid Jan van IJzendoorn adviseur kunstbeleid/kunstenaar
Lid Ella Kok-Majewska directeur RAR
Lid Karen Neervoort directeur Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Verslagen:


Beleidsplan Stichting BKE Stroming Rivierenland – definitief