Over ons

De Stichting heeft zich tot doel gesteld:

  • Het organiseren/doen organiseren van beeldende kunst evenementen in de regio Rivierenland waarbij creatief denkers/kunstenaars in kruisbestuiving met derden (organisaties/ bedrijven/ instellingen) komen tot een nieuw proces, product of innovatie.
  • De resultaten van de beeldende kunst evenementen worden gecommuniceerd met de bevolking en het onderwijs in Rivierenland in cultuureducatieve activiteiten.

Over ons:
Bestuurssamenstelling:

– M van Luijn, voorzitter/penningmeester 
– M van den Besselaar, secretaris 
– G. Spanjer, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid bestuur:

– In art 2 en 3 van de Statuten is vermeld dat het bestuur onbezoldigd is.  * alleen in functie gemaakte kosten kunnen worden vergoed.